Hvad er Email marketing?

14 februar 2020
Lotte Hindsberg
Hvad er Email marketing?

Email marketing er en billig og effektiv måde at markedsføre din virksomhed på. En af de største fordele ved email marketing er, at du som virksomhed kommunikere direkte med mennesker, der allerede har vist en interesse for din virksomhed og dine produkter ved at sige ja tak til at modtage et nyhedsbrev. Samtidig er det muligt at analysere og finde ud af hvad der virker og hvad der ikke virker. Hvilke emails har bliver åbnet og læst og hvilke bliver ikke. Det er også muligt at segmentere og sende forskellige mails ud til forskellige grupper. Som f.eks. tilbud på mandetøj til mænd og tilbud på tøj til kvinder til kvinderne. 

Et vælg af informationer

Som nævnt er en af fordelene ved email marketing, den enorme mængde data det er muligt at samle om de mennesker, der har vist en interesse. Ved at analyse informationerne, er det muligt at lære sine kunders vaner, interesser og købsmønstre bedre at kende, så man kan skræddersy sin email markedsføring bedre og i sidste ende øge ens salg. 

Automatiser dine emails

Det er et stort arbejde og der ligger et stort analyse arbejde før det kan realiseres samtidig med en del tekniske installationer, men det er muligt at segmentere og diffentierer ens email, så de passer på forskellige grupper ud fra parameter du har valgt. Og når det først er oppe at køre, køre det automatisk.

Det betyder at du får mindre arbejde i form af at sende standard emails ud, øger strukturen i din markedsføring og regelmæssigt får sendt mails ud til dine gamle og nye kunder. Der er samtidig intet til hindre for at du samtidig kan skrive andre former for mails ud. F.eks. når du har et godt tilbud eller en stor nyhed. Det anbefales, at man kombinere de to måder at sende emails på.  

Flere nyheder