Gå ikke ned med stress symptomer

Gå ikke ned med stress symptomer

Stress rammer hvert år tusindvis af danskere i den ene eller i den anden form – og i varierende sværheds grader. Til alt held er mange mennesker opmærksomme på deres stress symptomer, og kan derfor sætte ind med de påkrævede livsstils ændringer, førend professionel behandling bliver påkrævet.

Men der er også en del mennesker, som føler skyld og skam over deres udbrændthed, og derfor blot tromler videre uden at tage signalerne fra kroppen alvorligt. Dette hænger sammen med det faktum, at stress er uhyre tabubelagt, og omgærdet af en helt særlig berørings angst. I et konkurrence præget samfund som det, vi lever i den dag i dag, er det ikke tilladt at udvise tegn på svaghed. Og stress er i manges øjne en helt sikker indikator for en manglende evne til at performe på det niveau, som kræves af én på arbejdspladsen.

Lær stress symptomer at kende

Hvis stress får lov at udvikle sig uden at der gribes ind med en passende behandling, kan det have svære konsekvenser for såvel kroppen som psyken. Man bliver ganske enkelt nedslidt af at køre i højeste gear konstant. Dette gælder såvel visse kropslige funktioner som de kognitive evner – og mange stress ramte mennesker udvikler tillige depression og tidlig demens. Derfor er det vigtigt at holde øje med symptomer som hjertebanken, tankemylder, irritation, uforklarlige smerter i hoved og mave regionen samt overdreven bekymring, koncentrations besvær og søvnløshed.

Få den rette udredning

Det er dog også meget vigtigt at være opmærksom på, at stress og angst kan minde meget om hindanden. Viser det sig, at dine stress symptomer i virkeligheden stammer fra en angst lidelse – og ikke fra arbejds relateret stress – er det nemlig en fundamentalt anderledes form for behandling, du bør gennemgå.

Du kan læse meget mere om angst og angst behandling med terapi på https://www.angstekspert.dk/