Hvad er en kvartalsdranker? Få svaret her

Måske har du hørt udtrykket kvartalsdranker og tænkt, at det nok er en person som tager på druk en gang i kvartalet. Dette kan betegnelsen da også godt antyde. Men faktisk er essensen af det at være kvartalsdranker langt mere dyster og ildevarslende. Måden hvorpå en kvartalsdranker udlever sine drukture på indikerer nemlig disposition for…